Domov

Informačné tabule

Dubnickým

chotárom

Vítame vás na náučnom chodníku Dubnickým chotárom. Tento náučný chodník vznikol ako jedinečný projekt občianskeho združenia Sivý vlk, o. z., v spolupráci s mestom Dubnica nad Váhom a s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia.

Cieľom tohto projektu

je zaujímavým spôsobom priblížiť a zatraktívniť mesto Dubnica nad Váhom všetkým občanom a návštevníkom, ktorí tak majú jedinečnú šancu spoznať ho priamo v teréne.

Trasa náučného chodníka

je navrhnutá tak, aby prepojila mesto s okolitou prírodou a pritiahla všetky vekové kategórie, ale najmä rodiny s deťmi do prírody.

Informačné tabule

majú vzdelávací charakter, zameraný na komplexné spoznanie mesta Dubnica nad Váhom a okolitej prírody, a môžu tiež slúžiť ako didaktická pomôcka na vyučovanie v prírode.

Náučný chodník je určený

širokej verejnosti, najmä obyvateľom mesta a jeho sympatizantom.

deti

sa počas cesty môžu dozvedieť mnoho zaujímavostí

mladí

si môžu obohatiť trasu snímaním QR kódov a počúvaním audio komentára vo svojich smartfónoch

rodiny

môžu stráviť spoločný čas na prechádzke v prírode

aktívni seniori

majú príležitosť na pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu

Turisti

a cyklisti:

náučný chodník kopíruje trasu zelenej turistickej značky

8 informačných tabúľ

vás bude postupne informovať o dubnických pamiatkach, osobnostiach mesta, obyvateľstve, hospodárstve a prírodných podmienkach (geológii, geomorfológii, reliéfe, klíme, vodstve, pôde, rastlinstve, živočíšstve a ochrane prírody v okolí).

Každá tabuľa obsahuje okrem samotnej témy aj tri rubriky. Rubrika „Vedeli ste, že ...“ Vás bude informovať o jedinečných zaujímavostiach Dubnice nad Váhom. Rubrika „Kvíz“ otestuje Vaše vedomosti. Správne odpovede sa dozviete na záverečnej tabuli alebo na webovej stránke chodníka. Posledná rubrika „Pre bystré hlavičky a šikovné ručičky“ je určená najmä deťom, ktoré radi objavujú nové poznatky a nezľaknú sa žiadnej výzvy.

0

0

0

Náučný chodník prechádza naprieč mestom Dubnica nad Váhom a končí v lokalite Medzihorie, známej ako „Prvá studnička“. Chodník je dlhý takmer 3 km a počas trasy zdoláte 157 výškových metrov. Na každej tabuli sa nachádza mapa náučného chodníka s vyznačeným číslom tabule, pri ktorej stojíte.

 

Na každej tabuli tiež nájdete jedinečný QR kód, ktorý si môžete pomocou mobilnej aplikácie nasnímať. Získate tak prístup na webovú stránku náučného chodníka Dubnickým chotárom, kde nájdete samotný obsah tabúľ, správne odpovede kvízu, audio komentár, fotografie a množstvo ďalších zaujímavostí.

ZOBRAZIŤ PODROBNEJŠIU MAPU

informačných

tabúľ

dĺžka chodníka

v metroch

výškové prevýšenie v metroch

realizácia projektu

Sivý vlk, o. z.

 

OBJAVUJ mesto, OBDIVUJ krásu a OCHRAŇUJ prírodu.

sivyvlkoz

sivyvlkoz@gmail.com

Partner projektu

projekt finančne podporila

Partner SIVÉHO VLKA

Náučný chodník Dubnickým chotárom

© Sivý vlk, o. z., 2019

Tvorba webu a dizajn: Ideas & Innovations